Проект Open MLP – първа среща на партньорите

ERASMUS+

 

 

 

На 12 и 13 ноември 2015г, Училище за бизнес компетенции, координатор на проекта OpenMLP посрещна своите партньори в София за провеждане на първата координационна среща за стартиране на проекта. Проектът е с продължителност 24 месеца и се финансира по програма Еразъм + и категория „Стратегически партньорства“.

Резултат от проекта ще бъде изградена отворена мобилна платформа със свободен достъп до пилотна апликация с  учебно съдържание на тренингов курс.

Целта на проекта е да срещне заинтересованите страни от бизнеса с доставчиците и потребителите на учебно съдържание в отворен устойчив бизнес модел за партньорство между  представители на различни организации-доставчици на обучение и бизнес-потребители от страните на партньорите с интерес към качественото мобилно обучение.

На срещата бяха набелязани първите стъпки в изпълнението на проекта: създаването на уеб-сайт на проекта (януари 2016), планиране на стратегии за рапространение на резултати и за дефиниране на потребности от учебно съдържание с фокус върху потребители от групата на МСП.

Планирана е и следващата среща на партньорите по проекта през юни 2016 с домакин ITC INSTITUTO TECNOLOGICO DE CANARIAS, S.A. (Gran Canaria, Spain).

IMG_0039IMG_0007IMG_0024IMG_0003

IMG_0013IMG_0005IMG_0013IMG_0007