Валидиране 03       На 27 февруари 2015 г. Училище за бизнес компетенции ще представи нови   възможности на работодатели и отделни кандидати за валидиране на неформално натрупан опит, знания и компетентности чрез преминаване през процес на оценяване и документиране на постигнатото и придобиване на държавен документ за квалификация.

 

Процедурата за валидиране  открива нови възможности пред бизнеса и личността, и изправя формалното образование пред предизвикателства, защото:

(a) Неформалният опит е натрупан в отговор на реални потребности на бизнеса, динамиката на технологиите, поведенческите промени на поколенията.  

(b) Държавните образователни изисквания могат да бъдат обогатени и да се адаптират с промяната на практиката и изискванията на бизнеса.

(c) Пред компаниите се открива възможност чрез процес на валидация за свои служители да документират работно портфолио с критични за бизнеса компетентности за ключови позиции. Това помага  да се постави основата на стандартизиране на фирменото ноу-хау и да се подобрят управленските процеси на подбор и кариерно развитие на служителите.

(d) Процесът на валидиране документира потенциал и помага на компаниите в планирането на приемственост за работните позиции.

(е) Издаването на документи за притежавана компетентност помага за 

  • участие в търгове с поставени изисквания за конкретна квалификация и специализации;
  • очертаване на конкретни цели за вътрешно развитие на служителите– вертикално и по хоризонтала в рамките на отделите и звената на организацията, в съответствие с портфолиото за критични компетентности;
  • създава основа за работа в екип с участие на ментори и трейнери за споделяне на опит и обучение на нови колеги за постигане на критичните за компанията компетентности;
  • подобрява имиджа на социално отговорен работодател.

Срещата е подходяща за: изпълнителни директори, управители, специалисти по Човешки ресурси, мениджъри по Развитие на персонала.