Спамът е зло. От което можете да извлечете полза.

Каквато и технология за предпазване от спам да ползвате, все някоя нежелана поща се появява във входящата ви поща. Спамът затлачва пощата, товари комуникационните канали, отнема време за да го изтриете, товари разходите за информационна сигурност.

Но от спама могат да се извлекат и ползи. Ето една идея, която идва от партизанския маркетинг.

Всеки знае, че в електронната поща има поле ОТНОСНО (или SUBJECT). То служи като ключ за отваряне на писмото. Ако SUBJECT е интересен, получателят се изкушава да прочете и основния текст на писмо. В противен случай писмото може да бъде изтрито или да остане непрочетено.

Писането на текстове в полето ОТНОСНО е ключово умение, особено при организиране на маркетингови кампании. Основните правила са текстът да е кратък (за да се вмести в списъка на пристигналата поща на Outlook, Google и пр.), да е с подходящ шрифт и размер (иначе може да се види в кодова таблица „маймуница“ и нищо да не се чете), и най-важното – трябва да е интересен и мотивиращ писмото да бъде отворено.

Препоръчва се писмото да се тества, като бъде изпратено към няколко различни мейла сървъра – Google, Yahoo, abv.bg и т.н.

Каква полза можем да извлечем от спама? Отговорът е: „Да четем текстовете в полето SUBJECT и да заимстваме добрите идеи“.

Умните фирми колекционират текстове от полетата ОТНОСНО, както свои, така и заимствани (нашето отмъщение към спама е да вземем добрите идеи и да избягваме лошите!). Умните фирми измерват, кои текстове работят и „отварят“ писмата, и ги използват повторно.

 

О. Дренски