На 20 ноември 2019 г. EBC*L International, Австрия постигна европейска акредитация за сертификатите EBC*L с кредити от ниво (4) и ниво (5) от Единната Европейска квалификационна рамка – EQF/NVQ.  Сертификатите EBC*L са едни от първите сертификати, издавани за неформално бизнес обучение в Европа, на които се присъждат образователни креди в Европейската система за образователни кволификационни нива EQF. Тези кредити са разпознаваеми и „преносими“ в различните Национални квалификационни рамки за образователни нива в Европа.

От 2017 г. Училище за бизнес компетенции, като лицензиран образователен център от НАПОО, прилага процес на валидиране на сертификатите EBC*L с кредити в ниво (4) на своите професионални квалификационни програми „Икономика и мениджмънт“, „Бизнес администрация“, „Индустрия“ и „Икономическа информатика“.

В началото на тази година направихме следващата стъпка за валидиране на неформално учене и постижения със сертификатите EBC*L в ниво (5) за академични програми във висше учебно заведение.

През януари 2021 година се проведе среща със зам.ректора на Висшето училище по мениджмънт (ВУМ), клон София, проф. д-р Веселин Благоев и представител на Училище за бизнес компетенции, д-р Светлана Дренска. Беше обсъдено и договорено признаване на академични кредити от нива (4) и (5) в съответни курсове в бакалавърската програма по Международен бизнес и мениджмънт на ВУМ за студенти със  сертификат EBC*L, придобит в Училище за бизнес компетенции.

 

Решено беше при регистриране в британската бакалавърска програма BA International Business Management на Cardiff Metropolitan University, предлагана от ВУМ, всеки студент със сертификат EBC*L да получи кредити с признаване на няколко дисциплини според сертифицираните нива и отстъпка от студентската такса.

EBC*L ниво А Бизнес икономика (Финанси за нефинансисти):

 • Признаване на кредити съответно по две дисциплини с получения сертификат с оценка:
  • от първи курс (Level 4): Accounting and Finance
  • от втори курс (Level 5): Business Law

EBC*L ниво В Бизнес планиране. Маркетинг и продажби. Финансово планиране и инвестиционен анализ:

 • Признаване на кредити съответно по две дисциплини:
  • От първи курс (Level 4): Marketing
  • От втори курс (Level 5): Managerial Accounting

ЕBC*L ниво С Мениджмънт и Лидерство:

 • Признаване на кредити по дисциплина Management.

Можете да прегледате бакалавърската програма от линк:

БАКАЛАВЪРСКА ПРОГЛАМА ПО МЕЖДУНАРОДЕН БИЗНЕС И МЕНИДЖМЪНТ

Обсъдени бяха и възможности за предимство и при регистрация в MBA програмата по Бизнес администрация за студенти със сертификат EBC*L от Училище за бизнес компетенции.

https://vum.bg/bg/magisturski-programi/magistratura-po-biznes-administraciya-mba/

Признаването на постигнатите компетенции и предоставяне на образователни кредити в програмите на ВУМ и НАПОО е още една гаранция за качеството на нашите сертификационни програми и повод да предоставим допълнителни ползи на нашите сертифицирани курсисти.