Опитът ни в резултат на обучения на екипи и тийм лидери от различни индустрии показа, че ИТ екипите и техните лидери са изправени пред много и различни предизвикателства:

  • Проектната организация на работа, често свързана с координиране на крос-функционален екип,
  • Динамична промяна в краткосрочните цели,
  • Следване на аджайл методологии на работа, изискващи запазване на дългосрочен фокус и визия в условия на непрекъсната промяна в краткосрочните цели и приоритети.

 

Повече от всяка друга индустрия, естеството на работа в ИТ екипите изисква непрекъснато учене, адаптиране и развиване на нови знания, умения и практики за специалистите и за тийм лидерите.

В следващото видео споделяме подхода, принципите и инструментите, които предлагаме на участниците в този курс, като отражение на промените и добрите практики в  ръководене на ИТ екипи.

Надяваме се, че това въведение ще събуди любопитството ви да се включите в курса „Ръководене на ефективни ИТ екипи“  и изпробвате предлаганите лидерски инструменти.