Връчване на EBC*L сертификати за бизнес компетентност на ученици в ЧПГ Образователни технологии

В резултат на успешното ни сътрудничество с ЧПГ Образователни технологии София, вече пети випуск в специалност Предприемачество изучава модулите на програмата за икономическа и бизнес компетентност EBC*L. Тази година висок процент от учениците в 11 клас успяха да се сертифицират в професионалната квалификация, разпозната като ниво 4 в Европейската рамка за професионално образование.