ENTRE_YOU старт на проект, финансиран по програма Еразъм+ в категория КА2

За проекта ENTRE-YOU

ENTRE-You logo header

 

 

Какво е ENTRE-YOU?

Европейски проект, координиран в Румъния , в който Училище за бизнес компетенции е партньор. Проектът е финансиран по програма  Erasmus +,  KA2 Стратегически партньорства.

В проекта си партнират 7 партньора от различни европейски страни – Румъния, Австрия, Холандия, България , Унгария, Испания и Хърватска, обединени от целта да развият  програма за квалификация и пригодност на  безработни младежи за Пазара на труда. Програмата ще гарантира квалификация, подготвяща младежите за европейски сертификат (BC*L, European Business Competence License).

Програмата ще предостави на безработните младежи и по-специално на тези, които са в неравностойно положение по отношение на социален или икономически статус с базово знание за социални и икономически умения и компетенции. Тези умения са от критично значение за успеха на младежите на Пазара на труда.

 

Защо  ENTRE-YOU?

Младежката безработица  на Европейския пазар на труда и VET системата на обучение срещат сериозни предизвикателства. По данни на Евростат към декември 2014г, има 4,96 милиона безработни лица под 25 години в страните от ЕС, което пропорционално представлява  21.4 % за нивото на младежка безработица.

Налице са две тенденции

1. Младите безработни търсят въможности за работа или стаж при работодатели

2. Работодателите имат свободни позиции, за които се оплакват, че не могат да намерят подходящи кандидати.

Между причините за това несъответствие са липсата на трудови навици, липса на подходящото ниво на компетенции и  грамотност.

 

Нашата Мисия

Да намерим транснационален подход за решаване на проблема, доколкото това е общоевропейски проблем.

При това отчитаме разделението в Европа по отношение на безработицата: от една страна са държави с ниски нива на безработица (Австрия 9.0%,  Холандия 9.6%), от друга са страните с високи нива на безработица сред младежите (Испания 51.4%, Хърватска 44.8%, Румъния 23.3%, България 21.6%). Да работим заедно в партньорство, да учим един от друг, да адаптираме  добрата практика   локално, ще  бъде ключ за успеха на проекта.

ENTRE-YOU Newsletter BG