Курсисти по програма „Аз мога повече“ защитиха изследователски проекти

IMG_0006

На 11 октомври 2013 г. г-жа Светлана Комитова, г-жа Аделина Тодоринова и г-н Мирослав Милев, курсисти в Училище за бизнес компетенции по схемата „Аз мога повече“, защитиха своите изследователски проекти. Проектите бяха разработени като част от учебната програма „Маркетингови изследвания“.

Проектът на г-жа Комитова обхвана маркетингово проучване на тема „Чете ли българина в условия на криза“. Г-жа Тодоринова извърши маркетингово проучване на тема „Потребителска нагласа към места за пазаруване на потребителски стоки“, а г-н Милев на тема „Промяна на нагласите на потребителите при избор на покупки на нехранителни стоки от магазини за 1 лев в условия на криза, при ограничени доходи и безработица“.

 

IMG_0008IMG_0003

Със съгласието на изследователите, резултати от техните проучвания ще бъдат публикувани на сайта на Училище за бизнес компетенции.

 

Схемата „Аз мога повече“ на Агенция по заетостта на Република България е в рамките на Оперативна програма „Човешки ресурси“ и се съфинансира от Европейския социален фонд, Европейския съюз и национално финансиране.