Квалификационна програма по Мениджмънт, ориентирана към нуждите на Бизнеса

Квалификационната австрийска програма за диплома по мениджмънт EBC*L Certified manager предоставя системно знание за управлението на бизнеса. Допълва съществуваща техническа подготовка в конкретна област на дейност  с икономическо знание и разбиране на пазарните изисквания за конкурентно предимство в бизнеса. „Екипирани“  с тези знания и умения ще се подготвите за управленски функции и отговорности и ще придобиете самочувствие, че познавате не само техническите аспекти, но и цялата картина на бизнеса на компанията ви. Ще можете да планирате и  контролирате изпълнението, да инициирате и управлявате проекти за подобрения и промени.

Освен практическата полза от новите компетенции, ще получите австрийска диплома по мениджмънт, разпознаваема в Европейската квалификационна рамка с постигната степен на формално образование 5 – диплома от колеж.

Какво да очаквате за съдържанието на програмата? Прегледайте краткото представяне.

EBC*L Trailer