Отбележете 16 юни в календара си!

На 16 юни Училище за бизнес компетенции ще проведе работна среща с HR-мениджъри и специалисти от ИТ компании.

Класическите подходи за развиване на тийм лидерска компетентност за работа с хора са добри, но на срещата ще покажем защо те трябва да бъдат надградени в перспективата на съвременните практики в ИТ индустрията и софтуерното инженерство, както и полезни инструменти за това.

Какво прави работата на тийм лидера на ИТ екип по-специална? 

ИТ индустрията и софтуерното инженерство създадоха и наложиха нови принципи, концепции, методи, процеси, поведения и техники за работа.

Например Agile. Хиляди софтуерни компании по света следват гъвкавия подход за разработка на софтуер. Той се крепи на разбирането, че хората и взаимоотношенията са по-важни от процесите и инструментите. Че сътрудничеството с клиента е по-ценно от формализирането на договора. Agile налага нова култура на изграждане и управление екипа. Работата на екипа и напредъкът са видими за всички. Най-висок приоритет има задоволяването на нуждите на клиента чрез ранно и постоянно доставяне на работещ софтуер – обикновено в рамките на 2 седмици до 2 месеца. Хората от бизнеса и разработчиците работят заедно ежедневно през цялото време на проекта – налага се култура на общия екип. Тези и ред други принципи са изложени в Agile-манифеста за разработване на софтуер.

Други добри практики, често ползвани в ИТ индустрията, като PRINCE2, ITIL, AgilePM/AgileBA, Канбан, XP, SCRUM, DDD и пр. налагат специфични организации и дисциплина на работа на ИТ-екипите. Те определят правила и линии за комуникация при нормално изпълнение на работите и в случаи, когато изпълнението е застрашено. Предвиждат начини за делегиране, принципи за икономично използване на времето, методи за съвместна работа и разрешаване на конфликти, технология за създаване на навици за работа с постоянно високо темпо.

Новите методи за управление на ИТ екипи целят високо ниво на самоорганизация на екипа, работят за промяна на нагласите и разгръщане на пълния капацитет на членовете на екипа.

ТЕМА НА СРЕЩАТА

Какви умения трябва да развие тийм лидерът на ИТ екип, за да адресира новите предизвикателства?

Срещата ще предложи възможности за обсъждане на добри практики за развиване на тийм лидерска ефективност, методи и инструменти в арсенала от техники за тийм лидери, които да подпомагат екипните взаимодействия и продуктивност на ИТ екипа.

Програма на работната среща

Дата: 16 юни

13.30 – 14.00     Регистрация и чаша кафе преди началото

14.00  – 14.30    Съвременна практика и предизвикателства в ръководенето на ИТ екипи.  Меки умения и инструменти на тийм лидера на ИТ екип.

14.30 – 15.30     Agile – лидер, симулационна игра

15.30 – 16.15     Анализ на играта през един от инструментите за оценка на екипна ефективност и ефективност на тийм лидера

16.15 – 16.30    Обобщение на обсъдените теми.“Следващата стъпка“. Въпроси и отговори, и закриване