На 26 и 27 март се състоя второто издание в обученията по  „Управление на проекти“ за участниците в проект YEE (Young energy Europe) в България. Проектът се развива от Германо -Българската индустриална и търговска камара. В хода на участието си в проекта, представители на български и международни компании се обучават и подготвят проекти за подобрена енергийна и ресурсна ефективност в своите компании.

В двете обучения в София и Пловдив, тази година участваха представители, както на големи български компании в сферата на производство и услуги (АББ България ЕООД, Аурубис България АД, Овергаз мрежи, Либхер-Хаусгерете Марица ЕООД), така и иновативни компании в областта на високи технологии, спорт и обучения ( Дронамикс ООД, Топ левъл спорт, ДП БГЦПО, DynamixLab), както и представители на Енергийна Агенция – Пловдив.

По време на обученията бяха въведени и обсъдени принципи на управление на проекти по методология PRINCE2. Бяха демонстрирани практически подходи към бизнес модела на проекта, планирането и комуникацията в хода на изпълнението му.