02 юни 2017

Нов сертификационен курс по актуализирания PRINCE2

От 11 до 13 септември 2017 г. Училище за бизнес компетенции ще проведе сертификационен курс по актуализирания метод за управление на проекти PRINCE2. PRINCE2 2017 е първата основна ревизия на PRINCE2 от 2009 г. Какви са основни промени? В средата на 2017 г. AXELOS публикува нова редакция на ръководството за PRINCE2 и актуализира изпитите за нивата […]

25 май 2017

ENTRE-YOU среща с представители на Бизнеса

Проектът ENTRE-YOU, финансиран по програма Еразъм, в който Училище за бизнес компетенции си партнира с още 6 европейски участника е към своя край. Всички проектни резултати са подготвени във вариант на английски език – методология за обучение на млади хора без работа и предишен трудов опит, тренингови ресурси, ръководство за прилагане.  Предстои превод на български език. Важният въпрос, по който търсим […]

03 май 2017

ENTRE-YOU бюлетин

Двугодишният проект ENTREPRENEURIAL MINDSET FOR YOUNG DISADVANTAGED JOBSEEKERS навлезе във финалната си фаза. Всеки от партньорите отчита нарастващ интерес към резултатите в собствената си държава. Бюлетин IV дава повече информация за този интерес: Newsletter IV BG

26 апр 2017

Ефективна работа в екип – предизвикателствата пред тийм лидерите

В последните  години Училище за бизнес компетенции натрупа сериозен опит в обучения на ИТ специалисти, ИТ екипи  и тийм лидери на ИТ екипи. Очертаха се много и различни  предизвикателства,  свързани с  начина на работа в сектора, екипните взаимодействия и прилаганите методологии за разработка на софтуер,  технически съпорт и доставка на ИТ услуги. Оказа се, че независимо […]

26 апр 2017

ENTRE_YOU Подготовка за Първо работно място – Програма и материали

    Подготовката на младите хора за първото им работно място може да следва различен път.     Самостоятелна ориентация в изискванията и активно търсене на информация за предварителна подготовка преди срещи с работодатели.     Ориентация в процеса на участие в стажантски програми, организирани от компаниите. Опитът на работодателите в процеса на наемане и подбор на млади хора […]

13 апр 2017

ENTRE-YOU Среща на партньорите в Будапеща

На 22-23 март 2017г. в Будапеща се проведе среща на партньорите в проекта. Тема на обсъжданията бяха плановете и провеждането на пилотни обучения, прилагащи методиката и инструментите на прогрaмата за безработни младежи. Партньорите обсъдиха първите срещи с младежи в прилагането на Програмата и възникналите въпроси за интензивността и графика в прилагането на обученията. През месец май […]

28 фев 2017

All you can learn in March!

Възползвай се от горещото ни предложение и посети толкова еднодневни курсове през Март, колкото можеш да понесеш!

27 фев 2017

Професионалните мрежи в организацията – изграждане и поддържане за мотивация и развитие

       Можете да загубите времето си в очертаване на граници и правомощия или можете да развивате себе си и организацията си, като изграждате професионални  мрежи и неформално работещи структури.   Обичайно в отговор на въпроса защо хората напускат организациите,  като причини се споделят ниски заплати и лоши условия на работа. Доброто заплащане и разнообразните социални пакети, както и отличните […]

10 фев 2017

Реинженеринг на бизнес процесите в предприятието

Всяко предприятие, по-рано или по-късно, е изправено пред предизвикателството да преосмисли бизнеса си. Причините могат да са много: – Предстои внедряване на нова информационна система: ERP, CRM, BAM, ….; – Предприятието има намерение да внедри или ресертифицира система за управление в съответствие с изискванията на някой от популярните ISO стандарти – 9001, 14001, 20000, 27001, […]

02 дек 2016

Ваучери за обучение на заети лица

Кандидатствайте за  обучение по оперативна програма „Ваучери за заети лица“! Училище за бизнес компетенции предлага обучение за Ключови компетенции и програми за професионална квалификация, като одобрен доставчик от Агенция по заетостта. Министерството на труда и социалната политика отпуска 50 000 0000 лева за обучения по програма „Ваучери за заети лица“ по Оперативна програма „Развитие на човешките […]

22 ное 2016

Реинженеринг на бизнес процеси

Семинар от поредицата "Важни бизнес концепции, представени за 1 час!".

21 ное 2016

Търговският екип: Да бъде или не? И как?

Лесни за внедряване процес и инструменти за B2B продажби.

17 ное 2016

Предприемачеството – отношение и готовност. Сравнения на България с други държави в глобално проучване

Темата е интересна за нас, защото Училище за бизнес компетенции провежда отворени и   вътрешнофирмени обучения, свързани с лидерство и мениджмънт, с бизнес планиране, бизнес модели, иновации и предприемачество.  Винаги в тези обучения се поставя въпросът за пътя от креативната идея до пазарната реализация чрез подходящия процес на въвеждане на промяна. Проучването, чиито резултати споделяме тук, разкрива българския потенциал да се […]

03 авг 2016

ENTRE-YOU Бюлетин No 3 Учебната програма на ENTRE-YOU е готова

Newsletter 3 – BG   Посетете ни във Фейсбук: www.facebook.com/entreyou Последвайте ни в LinkedIn: www.linkedin.com/company/entre-you-entrepreneurial-mindset-for-young-disadvantaged-jobseekers   Учебната програма на ENTRE-YOU е готова Имаме удоволствието да Ви съобщим, че учебната програма, основополагащ документ за планираното от нас обучение, е готова. До момента интервюирахме младежи търсещи работа и заинтересовани институции, и работодатели в седем европейски държави, опитвайки […]

05 юли 2016

Проектиране на обсебващи продукти

Защо някои продукти обсебват вниманието ни, а други не? Защо някои продукти ни карат да ги ползваме отново и отново? Защо някои апликации, игри и интернет сайтове водят потребителите до встрастяване? Има ли и ако има, то какъв е моделът, който е използван при проектирането на такива продукти? Ако търсите отговори на тези въпроси, ако […]