26 март 2016

Превръщане на целите в реалност с ефективен трансфер на знанието за „добрата практика“ в работна среда

„Един месец след обучението на служителите от отдела за работа с нов софтуер, началникът на отдела открива, че от дванадесет служители  само двама използват софтуера.  Очакваните икономии от разходи на време и средства не се материализират. Началникът на отдела решава да обвини тренинг мениджъра в провеждането на неефективно обучение“. Звучи ли ви познато? В стремежа си към по-добри […]

06 яну 2016

Проект Open MLP – първа среща на партньорите

      На 12 и 13 ноември 2015г, Училище за бизнес компетенции, координатор на проекта OpenMLP посрещна своите партньори в София за провеждане на първата координационна среща за стартиране на проекта. Проектът е с продължителност 24 месеца и се финансира по програма Еразъм + и категория „Стратегически партньорства“. Резултат от проекта ще бъде изградена отворена мобилна платформа със свободен достъп до пилотна апликация […]

05 яну 2016

EBC*L A: Самочувствието да разбираш и прилагаш икономически аргументирани решения в бизнеса

Когато ръководиш дейност, независимо дали тя е свързана с управление на процеси, проекти, функция или продукти, начинът по който оценяват твоите постижения като мениджър, често се формулира с класическите понятия за ефективност и ефикасност. Двете понятия имат своето икономическо измерение. Да бъдеш ефективен, означава да постигаш цели, които носят ръст и добавена стойност за бизнеса. Да […]

22 дек 2015

Весела Коледа и щастлива 2016 година!

Благодарим на всички, с които работихме заедно през 2015! Щастливи празници и до нови срещи през 2016 година!

21 дек 2015

AgilePM/AgileBA Foundation: Един курс – Два сертификата!

Един курс - Два сертификата!

09 окт 2015

Среща-разговор по повод на новата ни програма „Пътят на жената в Лидерството“

Промените на бизнес средата, свързани с консолидиране на индустриите на глобалния пазар, мобилността на работна сила, отварянето на компаниите за мултинационално партньорство постави на дневен ред нови изисквания към стила на лидерство в компаниите. Според петте измерения на културата по Хофстеде, това лидерско поведение се квалифицира, като „женственост“ и  „трансформационно лидерство“. Като естествен ефект от […]

31 авг 2015

ENTRE-YOU Предприемаческо мислене за навлизане в Пазара на труда

Училище за бизнес компетенции, заедно със своите международни партньори от Австрия,  Холандия, Румъния, Хърватска и  Унгария започва работа по проект „Предприемаческо мислене за младежи без работен опит“  – ENTRЕ-YOU Entrepreneurial Mindset for Young Disadvantaged Jobseekers, финансиран по програма ERASMUS + категория „Стратегически партньорства“. В следващите две години ще бъде развита и тествана международна сертификационна програма, базирана на европейския сертификат EBC*L Enterprise за […]

21 авг 2015

Пътят на жената в Лидерството – управленска среща на 30-09-2015г.

„Жената – лидер е по-асертивна, убедителна,  има силна нагласа да довърши започнатото и по-склонна да поема риск“  Изводът е направен в резултат на съвременно изследване проведено от консултантската фирма CALIPER /Принстън, Америка/ и публикувано през декември, 2014г. Обхваща демографски анализ и дълбочинни интервюта с 59 жени-лидери от едни от най-големите компании от Великобритания и САЩ, включително: Accenture, Bank of America, Deloitte […]

09 авг 2015

Проект „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015“ – ползата за работодателите

 Стартира приемът на проекти, подавани от работодатели за разкриване на нови работни места и наемане на безработни лица. Краен срок за подаване на проектите: сесия 1 – 14-09-2015г., сесия 2 – 19.11.2015 и сесия 3 – 05.02.2016г. –  Какво печелят работодателите? –  Кои са целевите групи от безработни – обект на проект „Ново работно място […]

02 авг 2015

Open MLP – проект на Училище за бизнес компетенции, одобрен за финансиране по програма EРАЗЪМ+

След десетгодишен опит в уеб-базираните обучения, започваме подготовка за мобилни бизнес обучения!

16 юли 2015

Жените в организацията: дискусия за пътя на жените в Лидерството и стартирането на нова програма

           Теорията в мениджмънта отделя специално внимание на „женските характеристики в стила на мениджмънт“, които носят добавена стойност на организацията“ /Helgesen,1990/. Илюстрира се как с промяната в бизнес средата се оценяват и възприемат по-добре различния стил на мениджмънт и ценности, понякога наричани „женски черти на бизнес културата в организацията“ . Тези характеристики контрастират на фона на авторитарния и конкурентен […]

15 юли 2015

Подберете и квалифицирайте млади специалисти „по свой модел“

Проект „Първа работа“ на ОП РЧР дава шанс за това!            Агенция по заетостта стартира подготвителна процедура на директно   предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за работодатели BG051PO001-1.1.12 „Първа работа” със средства от ОП „РЧР“ Ще бъдат набирани заявки от работодатели, готови да наемат безработни младежи в съответствие с нуждите им от работна ръка с определена квалификация. На работодателите […]

01 юли 2015

Сертификационните изпити за АМСИС – глобално валидни за целия свят

24 Юни 2015, Училище за бизнес компетенции сключи договор за PEOPLECERT

26 юни 2015

Защо мениджърите трябва да са наясно с „финансовия език“?

  Финансите  остават „грозното пате“ в програмите за обучение на мениджъри, защото имат репутацията  на труден и сложен предмет, асоцииран с трудностите, които  мениджъри “ нефинансисти“ срещат при разговор със свои колеги от финансовите отдели. Неприятният минал опит при „сблъсък“ с финансови данни е една от сериозните причини за мениджъри да не участват в такова обучение. Защитното мото е […]

19 юни 2015

Проблемът с лидерството и дефицита във „фунията на кариерното развитие в мениджмънта“

Лидерството остава най-сериозният проблем за организациите, защото разкрива сериозно несъответствие между съвременната бизнес среда и пригодността на управленските екипи.  Този извод  е в основата  на проучването на Делойт, изведено в Leadership Development Factbook 2014. КОИ СА РЕСУРСИТЕ ЗА ТОЗИ ИЗВОД? Leadership development factbook 2014 e най-системното статистическо проучване за инвестиции в развитие на лидерски потенциал на американските компании, […]