09 авг 2015

Проект „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015“ – ползата за работодателите

 Стартира приемът на проекти, подавани от работодатели за разкриване на нови работни места и наемане на безработни лица. Краен срок за подаване на проектите: сесия 1 – 14-09-2015г., сесия 2 – 19.11.2015 и сесия 3 – 05.02.2016г. –  Какво печелят работодателите? –  Кои са целевите групи от безработни – обект на проект „Ново работно място […]

02 авг 2015

Open MLP – проект на Училище за бизнес компетенции, одобрен за финансиране по програма EРАЗЪМ+

След десетгодишен опит в уеб-базираните обучения, започваме подготовка за мобилни бизнес обучения!

16 юли 2015

Жените в организацията: дискусия за пътя на жените в Лидерството и стартирането на нова програма

           Теорията в мениджмънта отделя специално внимание на „женските характеристики в стила на мениджмънт“, които носят добавена стойност на организацията“ /Helgesen,1990/. Илюстрира се как с промяната в бизнес средата се оценяват и възприемат по-добре различния стил на мениджмънт и ценности, понякога наричани „женски черти на бизнес културата в организацията“ . Тези характеристики контрастират на фона на авторитарния и конкурентен […]

15 юли 2015

Подберете и квалифицирайте млади специалисти „по свой модел“

Проект „Първа работа“ на ОП РЧР дава шанс за това!            Агенция по заетостта стартира подготвителна процедура на директно   предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за работодатели BG051PO001-1.1.12 „Първа работа” със средства от ОП „РЧР“ Ще бъдат набирани заявки от работодатели, готови да наемат безработни младежи в съответствие с нуждите им от работна ръка с определена квалификация. На работодателите […]

01 юли 2015

Сертификационните изпити за АМСИС – глобално валидни за целия свят

24 Юни 2015, Училище за бизнес компетенции сключи договор за PEOPLECERT

26 юни 2015

Защо мениджърите трябва да са наясно с „финансовия език“?

  Финансите  остават „грозното пате“ в програмите за обучение на мениджъри, защото имат репутацията  на труден и сложен предмет, асоцииран с трудностите, които  мениджъри “ нефинансисти“ срещат при разговор със свои колеги от финансовите отдели. Неприятният минал опит при „сблъсък“ с финансови данни е една от сериозните причини за мениджъри да не участват в такова обучение. Защитното мото е […]

19 юни 2015

Проблемът с лидерството и дефицита във „фунията на кариерното развитие в мениджмънта“

Лидерството остава най-сериозният проблем за организациите, защото разкрива сериозно несъответствие между съвременната бизнес среда и пригодността на управленските екипи.  Този извод  е в основата  на проучването на Делойт, изведено в Leadership Development Factbook 2014. КОИ СА РЕСУРСИТЕ ЗА ТОЗИ ИЗВОД? Leadership development factbook 2014 e най-системното статистическо проучване за инвестиции в развитие на лидерски потенциал на американските компании, […]

15 юни 2015

Съвременната компания – непрекъсната промяна в структурата или актуализиране на „управленския софтуер“?

Работили ли сте в голяма организация с йерархична структура или с такава, която комбинира функционален с матричен подход в дейността? Имали ли сте усещането, че никога няма да се преборите с огромния набор документи, съгласувания, процедурни ограничения? Усетили ли сте хаоса при разрастване на такава компания?

10 юни 2015

#ЗАЩО направихме курса Визуални техники за решаване на проблеми и представяне на идеи?

Решаването на проблеми е ежедневно предизвикателство за всеки бизнес. Но дали хората от бизнеса систематично прилагат работещи стратегии за решаването на бизнес проблемите си? Когато си задавам този въпрос винаги се сещам за поговорката „Лисицата знае много хитрини, а таралежът само една, но голяма“. Тъжната истина обаче е, че няма една голяма хитрост, който да […]

26 фев 2015

#ЗАЩО направихме курса Анализ на бизнес модели?

Най-важният въпрос, на който се опитваме да отговорим при проектирането на нов курс е ЗАЩО?, а не #КОЙ?. ЗАЩО анализът на бизнеса, чрез анализ на бизнес модела е важен? Около 92% от фирмите в България са микро, малки и средни предприятия. Преобладават фирмите с персонал под 10 души. Един или няколко човека са стартирали бизнеса. Обикновено […]

10 фев 2015

Работна среща „Валидиране на професионална квалификация“ – нова услуга в помощ на работодатели и специалисти“ – 27.02.2015г.

Животът предоставя безкрайно много възможности за неформално и самостоятелно учене през целия живот. Процедурата по валидиране оценява и документира придобитото неформално и чрез самостоятелно учене в категориите на професионалните квалификации. На 27 февруари ще представим процес на валидиране на неформално натрупано знание и компетенции, с който компаниите получават шанс за подобряване на процесите в управлението на персонала, базирани на компетентностен подход.

29 яну 2015

Анализ на бизнес модели – след срещата на 28-01

На 28 януари Училище за бизнес компетенции проведе първата за годината среща от поредицата „Представяне на актуални бизнес концепции и практически модели за 1 час“. Този път тема на срещата беше методиката за анализ на бизнеса, която е обект на новия ни курс „Анализ на бизнес модели“. Представена беше методика за анализ на бизнеса, основана на 9-компонентния Business Model Canvas […]

15 яну 2015

Валидиране на придобити знания, умения и опит от работното място – открий нови възможности!

От 01 януари 2015г. Училище за бизнес компетенции предлага услуга за валидиране на придобити по неформален начин знания, умения и професионален опит. Процесът на учене през целия живот води до неформално натрупване на знания, умения и компетенции, заедно с тези, придобити по пътя на формалното учене. Струва си натрупаният опит и знания в резултат на […]

06 яну 2015

Анализ на бизнес модели

Нова Година - Нов подход за анализ и разбиране на бизнеса! Отбележете 28 януари в календара си! Училище за бизнес компетенции ще проведе работна среща, посветена на анализа на бизнес моделите на дейността. Участието е безплатно, местата са ограничени.

03 яну 2015

Допълнителен прием за нови обучения с ваучери по схема „Аз мога повече“ през 2015г.

Във връзка с удължаването на срока на ОП „РЧП“  за обучение с вучери „Аз мога повече“ до 31 август 2015г.,  Училище за бизнес компетенции  набира нови групи за обучение по схема „Аз мога повече“ в дистанционна или смесена форма по избор с начало на новите обучения 01 февруари 2015г. Приемат се уведомления за специалности: 1. Икономика и мениджмънт 2. […]