Този Crash Course Kubernetes е специално проектиран да помогне за максимално бързото навлизане в Kubernetes.

 

За кого е курсът?

Курсът е специално проектиран за:

 • Софтуерни инженери, които желаят максимално бързо да навлязат в Kubernetes;
 • Експерти, които желаят да развият компетентности за работа и администриране на

 

Продължителност и форма

6 дни (48 учебни часа), в това число 12 учебни часа теория + 36 учебни часа практика (LAB).

Онлайн или присъствено обучение водено от преподавател.

 

Програма

Първа част – Инсталиране и конфигуриране на Kubernetes

 1. Какво е Докер?
 2. Как се ползва Докер?
 • Създаване на контейнер,
 • Менажиране на контейнер,
 • Изисквания на софтуера, за да може да бъде контейнеризиран.
 1. Какво е Докер Оркестратор – Kubernetes?

 

LAB

 1. Подготовка и инсталиране на Кubespray.
 2. Основни понятия за Kubernetes.
 3. Видове Kubernetes и техните особености:
 • Self-Managed,
 • Kubernetes клъстери в AWS,
 • Kubernetes клъстери в GCP,
 • Kubernetes клъстери в MS Azure.
 1. Инсталиране и конфигуриране на Кubespray.

 

Втора Част – Разгръщане на приложни информационни системи в Kubernetes

 1. Архитектура на Kubernetes за целите на продукционна среда.
 • Pods,
 • Services,
 • Ingress controllers,
 • Storage.
 1. Microservices (необходимост, предназначение, ползи и т.н.).
 2. Load Balancer-и, on-premise.
 • Видове Managed Kubernetes, опции в Aws, Azure, GCP.

 

LAB

 1. Разгръщане на приложни информационни системи в Kubernetes.

 

Трета ЧастУправление на комплексни приложни информационни системи в Kubernetes клъстер

 

LAB

 1. Надграждане на Kubernetes клъстер.
 2. Бекъп и възстановяване за Kubernetes клъстер.
 3. Използване на Helm и други пакетни менажери.
 4. Свързване на Kubernetes с CI/CD системи.
 5. Наблюдение на Kubernetes клъстер.
 6. Управление на комплексни приложни информационни системи в Kubernetes клъстер.

 

 

Сертификат

Сертификат, издаден от Училище за бизнес компетенции.

Училище за бизнес компетенции е лицензиран Център за професионално обучение с Лицензия № 200512301, издадена от Национална агенция за професионално образование и обучение.

 

Цени

Свържете се с нас за да получите ценово предложение.

 

Бонус

Участниците в това обучение получават 10% отстъпка от цената на всяко следващо обучение на Училище за бизнес компетенции, в което се включат.

 

Въпроси и отговори за курса

Подходящ ли е курсът за софтуерни инженери?

Да, курсът е подходящ за софтуерни инженери и системни администратори.

Какво ще науча в този курс?

Ще научите какво е Kubernetes, какво е и как се ползва докер, как се създава и менажира контейнер. Ще научите как да инсталирате и конфигурирате Kubernetes, как да разгръщате и управлявате комплексни приложни информационни системи в Kubernetes. Ще придобиете практически умения.

Има ли предварителни изисквания за курса?

Курсът е проектиран за софтуерни инженери и системни администратори. Няма специални предварителни изисквания.

За кого е курсът?

Курсът е за софтуерни инженери, системни администратори и експерти, които искат да развият компетености в Kubernetes.

На какви езици е обучението?

Училище за бизнес компетенции провежда обучението на български и английски език.

Какъв е методът на обучение?

Лекции,  дискусии, практическа работа (LAB).


Вижте още от: Отворени курсове

Crash Course Kubernetes 🢒

Отворени курсове
Управление на ИТ- услуги 🢒

Отворени курсове
FRONT-END CRASH COURSE – REACT 🢒

Отворени курсове
BACK-END CRASH COURSE – PHP 🢒

Отворени курсове
BACK-END CRASH COURSE – JAVA EE 🢒

Отворени курсове
BACK-END CRASH COURSE – C/C++ 🢒

Отворени курсове
EBC*L Диплома по мениджмънт (NVQ5, Австрия) 🢒

Сертификационни програми
EBC*L Бизнес Мениджмънт (NVQ4, Австрия) 🢒

Сертификационни програми
Дизайн на услуги 🢒

Отворени курсове
Start-up! 🢒

Отворени курсове
PRINCE2® Practitioner (On-line) 🢒

Сертификационни програми
AgilePM® Foundation (On-line) 🢒

Сертификационни програми
AgilePM® & AgileBA® Foundation (On-line) 🢒

Сертификационни програми
PRINCE2® Foundation (On-line) 🢒

Сертификационни програми
Agile-лидер 🢒

Отворени курсове
Управленски срещи 🢒

Отворени курсове
Индустрия 🢒

Професионални квалификации
Стратегическо планиране 🢒

Отворени курсове
Бизнес планиране 🢒

Отворени курсове