Съвременните бизнес модели променят представите за класическо управление и конкурентоспособност!

Познаването на собствения бизнес модел и възможностите за разгръщане на потенцила чрез икономична иновация са теми, които са важни за мениджмънта!BMC

Какво направи фирми като Amazon.com, Google, Apple, Wikipedia и Skype световни лидери и носители на промяната? Без съмнение – иновативните им бизнес модели.

Бизнес моделът е фундамент за дейността на всяка организация. Инструментът за дефиниране на модела на дейност Business model canvas илюстрира принципите за създаване, развитие и успешна работа на организацията, представя как организацията създава стойност за своите клиенти, партньори, акционери, служители и за обществото.

Имате действащ бизнес и искате да го подобрите? Или стартирате нов? Време е да се фокусирате върху важните неща. Време е за проектиране на нов модел или подобряване на стария след анализ на проблемните оперативни зони.

Новият  подход за анализ на бизнеса, основан на Business Model Canvas ни подготвя с „цялата картина“ на бизнеса, преди да навлезем в детайлите на оперативните звена и проблеми!

Разбирането на собствения бизнес модел и бизнес моделите на конкурентите е критично за оцеляването и успеха на бизнеса.

Курсът разглежда три стила на бизнес и важните за тях въпроси в анализа и инициативите за подобрение, според  различния фокус:

  • иновации,
  • развиване и поддържане на инфраструктура за производство или за доставка на услуги и
  • изграждане и запазване на дългосрочни отношения с клиенти.

Поставя се фокус върху изграждането на връзката между  цели на организацията, бизнес модел на дейността, критични фактори за успех и ключови индикатори за анализ и контрол на резултати.  Въвеждат се и се прилагат в казуси различни техники за анализ на пазарна и вътрешна перспектива на дейността. Представят се както техники за анализ по оперативни зони в модела, така и такива за анализ на външна среда и конкурентна позиция, в помощ на генерирането на идеи за подобрение.

Въвеждат се и се упражняват в казуси:

  • техники за анализ на процеси и очертаване на източници на загуби и „тесни места“,
  • подходящи КPI за критични дейности в различни сектори на индустрията,
  • техники за анализ на финансови резултати,

като средство за откриване на сигнали за проблеми и определяне на възможни причини.

 За кого е курсът?

  • предприемачи и иноватори,
  • собственици и ръководители на фирми,
  • специалисти по маркетинг и бизнес развитие,
  • бизнес анализатори

от действащи и стартиращи организации.

Теми

Концепцията за бизнес модел, Business Models Canvas, основни категории бизнес модели

Анализ, съответен на стратегическия фокус на бизнес модела

Подбор и прилагане на  техники за анализ на бизнес модела

Стратегически цели ==> Ключови области на резултат ==> Критични фактори за успех==> Метрики за оценяване на напредък

(Key objectives ==> KRA ==> Key Success Factors ==> KPI)

Групи от общи  и специфични показатели за бенчмаркинг в индустрията. Метрики за процеси и метрики за резултати.

Сравнение на подхода за бизнес анализ, основан на Business model canvas с модела на Балансираната карта от показатели (Balanced Score Card).

Форма и продължителност

24 учебни часа, разпределени в 3 дни, онлайн семинар през Zoom или Webex.

Цена

Цена за един участник – 763 лв.

Специална цена за вътрешнофирмено обучение за група до 15 души – 4400 лв.

Цените са без включен ДДС.

Сертификат

Сертификат за участие


Вижте още от: Отворени курсове

FRONT-END CRASH COURSE – REACT 🢒

Отворени курсове
BACK-END CRASH COURSE – PHP 🢒

Отворени курсове
BACK-END CRASH COURSE – JAVA EE 🢒

Отворени курсове
BACK-END CRASH COURSE – C/C++ 🢒

Отворени курсове
EBC*L Диплома по мениджмънт (NVQ5, Австрия) 🢒

01 апр. 2023;
Сертификационни програми
EBC*L Бизнес Администрация (NVQ4, Австрия) 🢒

Сертификационни програми
Дизайн на услуги 🢒

Отворени курсове
Start-up! 🢒

Отворени курсове
PRINCE2® Practitioner (On-line) 🢒

Сертификационни програми
AgilePM® Practitioner (On-line) 🢒

Сертификационни програми
AgilePM® Foundation (On-line) 🢒

Сертификационни програми
AgilePM® & AgileBA® Foundation (On-line) 🢒

Сертификационни програми
PRINCE2® Foundation (On-line) 🢒

Сертификационни програми
Agile-лидер 🢒

Отворени курсове
Управленски срещи 🢒

Отворени курсове
Индустрия 🢒

Професионални квалификации
Стратегическо планиране 🢒

Отворени курсове
Бизнес планиране 🢒

04 апр. 2023;
Отворени курсове
Бюджетиране 🢒

03 апр. 2023;
Отворени курсове