Услугите са фундаментални за всеки бизнес. Те са важни както за големите корпорации, така и за стартиращи фирми, които не разполагат със сериозен капитал.

Този курс представя:

 • Процес за дизайн на услуги, изграден върху дизайна на предложението за стойност за специфичен потребителски сегмент и на бизнес модела, който го произвежда и доставя.
 • Разнообразни практики, методи и техники, приложими по жизнения цикъл на услугата – от идеята за услугата до нейното „пенсиониране“.

За кого е курсът?

 • Дизайнери на ИТ-услуги;
 • Дизайнери на услуги;
 • Бизнес анализатори;
 • Специалисти по маркетинг;
 • Мениджъри, отговорни за дизайна на нови продукти и услуги.

Теми

Услуга. Защо всичко, което продаваме, може да бъде разглеждано като услуга.

Основни фази в дизайна на услуга. Дизайнерски-, Agile- и креативни методи и техники, приложими по фазите на дизайна на услуги.

Процесът за дизайн на услуги.

Дизайн на предложението за стойност за специфичен потребителски сегмент.

Дизайн на бизнес модела за производство и доставка на предложението за стойност да потребителския сегмент.

Дизайн на процесите за предоставяне на услуги.

Специфични процеси за доставка на управлявани ИТ-услуги.

Документиране на услугите.

Представяне на услугите. Каталог на услугите и неговите елементи.

Примери, бизнес казуси и практическа работа по дизайн на услуги.

Метод за обучение

 • Лекции и дискусии;
 • Реалистични примери и бизнес казуси;
 • Практически упражнения;
 • Covid-19 отговорно обучение водено от преподавател.

Продължителност и форма

16 учебни часа, разпределени в 2 дни, онлайн семинар през Zoom или Webex

Цена

Цена за един участник, присъствено обучение – 840 лв.

Цена за един участник, онлайн обучение – 566 лв.

Специална цена за вътрешнофирмено обучение на група до 15 души – 3600 лв.

В цените не е включен ДДС.

Сертификат

Сертификат, издаден от Училище за бизнес компетенции.

Училище за бизнес компетенции е лицензиран Център за професионално обучение с Лицензия № 200512301, издадена от Национална агенция за професионално образование и обучение.

Език на обучение

Български или английски.

Преподавател

Огнян Дренски, магистър по математика

Директор, водещ преподавател и консултант на Училище за бизнес компетенции. Има повече от 30-годишен опит като софтуерен инженер, ръководител на проект, ИТ-директор, технически и изпълнителен директор в ИТ и технологични фирми. Сертифициран водещ одитор по ISO-системи за управление. Сертифициран проектен мениджър. Ръководи програмите на Училище за бизнес компетенции в областта на добрите практики и стандарти за управление на бизнеса и информационните технологии.

 


Вижте още от: Отворени курсове

Crash Course Kubernetes 🢒

Отворени курсове
Управление на ИТ- услуги 🢒

24 сеп. 2024;
Отворени курсове
FRONT-END CRASH COURSE – REACT 🢒

Отворени курсове
BACK-END CRASH COURSE – PHP 🢒

Отворени курсове
BACK-END CRASH COURSE – JAVA EE 🢒

Отворени курсове
BACK-END CRASH COURSE – C/C++ 🢒

Отворени курсове
EBC*L Диплома по мениджмънт (NVQ5, Австрия) 🢒

05 окт. 2024;
Сертификационни програми
EBC*L Бизнес Мениджмънт (NVQ4, Австрия) 🢒

31 авг. 2024;
Сертификационни програми
Дизайн на услуги 🢒

Отворени курсове
Start-up! 🢒

Отворени курсове
PRINCE2® Practitioner (On-line) 🢒

Сертификационни програми
AgilePM® Foundation (On-line) 🢒

Сертификационни програми
AgilePM® & AgileBA® Foundation (On-line) 🢒

Сертификационни програми
PRINCE2® Foundation (On-line) 🢒

Сертификационни програми
Agile-лидер 🢒

Отворени курсове
Управленски срещи 🢒

Отворени курсове
Реинженеринг на бизнес процеси 🢒

07 авг. 2024;
Отворени курсове
Технически презентации и демонстрации 🢒

12 авг. 2024;
Отворени курсове
Индустрия 🢒

Професионални квалификации
Стратегическо планиране 🢒

Отворени курсове
Бизнес планиране 🢒

Отворени курсове