Цели на играта

Start-Up! е бизнес игра, която има за цел

 • Да въведе принципи, концепции и идеи за развиване на „стартъп“ идея
 • Да „въоръжи“ участниците с инструменти за прилагане на въведените техники в симулирана пазарна среда
 • Да симулира условия за вземане на мениджърски решения в условия на динамичен и конкурентен пазар
 • Да създаде преживяване за всеки от етапите, през които преминава един стартъп: възникване и дефиниране на бизнес идея, тестване и затвърждаване на бизнес модела, трансформация в нов мащаб.

За кого е подходяща Start-up!

Бизнес играта е специално проектирана за мениджъри и специалисти, които имат отговорности за развиване и внедряване на нови продукти, услуги и решения.

Какви компетенции ще развиете в играта

 • Дизайн на бизнес идея
 • Проектиране на бизнес модел за осъществяването на идеята
 • Бизнес планиране с аспекти:
  • маркетингов план и маркетингов анализ
  • планиране на капацитет – хора, технологии, финансови средства
  • план за продажби
  • бюджети и финансови показатели за оценка на състояние
 • Управление на бизнес и финансов риск, и вземане на решения според динамиката на пазара за стабилизиране, инвестиране и ръст или продажба.

Продължителност

2 дни, 16 учебни часа

Цена

300 лв. Цената е за един участник и е без ДДС.

 

 

 

 

 

 


Вижте още от: Отворени курсове

FRONT-END CRASH COURSE – REACT 🢒

Отворени курсове
BACK-END CRASH COURSE – PHP 🢒

Отворени курсове
BACK-END CRASH COURSE – JAVA EE 🢒

Отворени курсове
BACK-END CRASH COURSE – C/C++ 🢒

Отворени курсове
EBC*L Диплома по мениджмънт (NVQ5, Австрия) 🢒

15 фев. 2023;
Сертификационни програми
EBC*L Бизнес Администрация (NVQ4, Австрия) 🢒

07 ян. 2023;
Сертификационни програми
Start-up! 🢒

18 фев. 2023;
Отворени курсове
PRINCE2® Practitioner (On-line) 🢒

Сертификационни програми
AgilePM® Practitioner (On-line) 🢒

Сертификационни програми
AgilePM® Foundation (On-line) 🢒

Сертификационни програми
AgilePM® & AgileBA® Foundation (On-line) 🢒

Сертификационни програми
PRINCE2® Foundation (On-line) 🢒

Сертификационни програми
Agile-лидер 🢒

Отворени курсове
Управленски срещи (сега и On-line) 🢒

10 ян. 2023;
Отворени курсове
Индустрия 🢒

Професионални квалификации
Бизнес планиране (On-line) 🢒

14 дек. 2022;
Отворени курсове
Бюджетиране (On-line) 🢒

07 дек. 2022;
Отворени курсове
Финансов анализ (сега и On-line) 🢒

17 ян. 2023;
Отворени курсове
Икономика и мениджмънт 🢒

Професионални квалификации