Цели на играта

Start-Up! е бизнес игра, която има за цел

 • Да въведе принципи, концепции и идеи за развиване на „стартъп“ идея
 • Да „въоръжи“ участниците с инструменти за прилагане на въведените техники в симулирана пазарна среда
 • Да симулира условия за вземане на мениджърски решения в условия на динамичен и конкурентен пазар
 • Да създаде преживяване за всеки от етапите, през които преминава един стартъп: възникване и дефиниране на бизнес идея, тестване и затвърждаване на бизнес модела, трансформация в нов мащаб.

За кого е подходяща Start-up!

Бизнес играта е специално проектирана за мениджъри и специалисти, които имат отговорности за развиване и внедряване на нови продукти, услуги и решения.

Какви компетенции ще развиете в играта

 • Дизайн на бизнес идея
 • Проектиране на бизнес модел за осъществяването на идеята
 • Бизнес планиране с аспекти:
  • избор на стратегия за пазара
  • планиране на капацитет
  • контрол на бюджет и финансови показатели за състоянието
 • Управление на бизнес и финансов риск чрез вземане на решения според динамиката на пазара.

Продължителност

2 дни, 16 учебни часа

Цена

330 лв. Цената е за един участник и без ДДС.

3600 лв. за група до 12 участници и без ДДС.

 

 

 

 

 


Вижте още от: Отворени курсове

Crash Course Kubernetes 🢒

Отворени курсове
Управление на ИТ- услуги 🢒

Отворени курсове
FRONT-END CRASH COURSE – REACT 🢒

Отворени курсове
BACK-END CRASH COURSE – PHP 🢒

Отворени курсове
BACK-END CRASH COURSE – JAVA EE 🢒

Отворени курсове
BACK-END CRASH COURSE – C/C++ 🢒

Отворени курсове
EBC*L Диплома по мениджмънт (NVQ5, Австрия) 🢒

Сертификационни програми
EBC*L Бизнес Мениджмънт (NVQ4, Австрия) 🢒

Сертификационни програми
Дизайн на услуги 🢒

28 май 2024;
Отворени курсове
Start-up! 🢒

Отворени курсове
PRINCE2® Practitioner (On-line) 🢒

Сертификационни програми
AgilePM® Foundation (On-line) 🢒

Сертификационни програми
AgilePM® & AgileBA® Foundation (On-line) 🢒

Сертификационни програми
PRINCE2® Foundation (On-line) 🢒

Сертификационни програми
Agile-лидер 🢒

Отворени курсове
Управленски срещи 🢒

Отворени курсове
Реинженеринг на бизнес процеси 🢒

24 апр. 2024; 13 май 2024;
Отворени курсове
Бизнес комуникация в глобален екип 🢒

08 май 2024;
Отворени курсове
Индустрия 🢒

Професионални квалификации
Проектиране и анализ на бизнес модели 🢒

22 апр. 2024;
Отворени курсове
Стратегическо планиране 🢒

Отворени курсове
Бизнес планиране 🢒

Отворени курсове