Курсът е фокусиран върху систематичния подход и прилагането на богат арсенал от техники за креативно мислене при решаването на бизнес проблеми.

Представени са основни принципи и процес за решаване на проблеми. Разглеждат се множество техники за креативно мислене. Демонстрира се как се прилагат в различни етапи от жизнения цикъл на продукт/услуга и при вземане на решения.

За кого е курсът?

За лидери и членове на екипи, имащи потребност да подобрят личните си умения и да усвоят техники за креативно мислене.

За хора, които желаят да развият способностите си за решаване на бизнес проблеми чрез креативно мислене.

Теми

Систематичен подход към креативното мислене. Дивергентни и конвергентни техники.

Принципи за окуражаване генерирането на идеи в екипа.

Техники за креативно мислене и типичните им приложения.

Организацията на прилагането на креативно мислене в бизнес среда.

Практическа работа

10 симулациионни ролеви игри по използване на техники за креативно мислене в различни ситуации.

Език на обучението

Български.

За групи може и на Английски

Продължителност и форма

16 учебни часа учебни часа, разпределени в 2 дни, онлайн семинар през Zoom или Webex.

Сертификат

Сертификат издаден от Училище за бизнес компетенции.

Цена

Цена за един участник: присъствено- 645 лв, онлайн- 566лв.

Специална цена за вътрешнофирмено обучение на група до 15 души – 3600 лв.

Цените са без включен ДДС.

Какво включва цената?

Обучение от преподаватели с реален опит в прилагането на техники за креативно мислене за целите на бизнеса.

Учебна книга, примери за прилагането на техники за креативно мислене.

Практическа работа в екип за усвояване на техники за креативно мислене.

Сертификат.

Какво следва?

Препоръчваме Ви курсовете:

1. Дизайн на услуги

2. Технически презентации и демонстрации.

 


Вижте още от: Отворени курсове

Crash Course Kubernetes 🢒

Отворени курсове
Управление на ИТ- услуги 🢒

Отворени курсове
FRONT-END CRASH COURSE – REACT 🢒

Отворени курсове
BACK-END CRASH COURSE – PHP 🢒

Отворени курсове
BACK-END CRASH COURSE – JAVA EE 🢒

Отворени курсове
BACK-END CRASH COURSE – C/C++ 🢒

Отворени курсове
EBC*L Диплома по мениджмънт (NVQ5, Австрия) 🢒

Сертификационни програми
EBC*L Бизнес Мениджмънт (NVQ4, Австрия) 🢒

Сертификационни програми
Дизайн на услуги 🢒

Отворени курсове
Start-up! 🢒

Отворени курсове
PRINCE2® Practitioner (On-line) 🢒

Сертификационни програми
AgilePM® Foundation (On-line) 🢒

Сертификационни програми
AgilePM® & AgileBA® Foundation (On-line) 🢒

Сертификационни програми
PRINCE2® Foundation (On-line) 🢒

Сертификационни програми
Agile-лидер 🢒

Отворени курсове
Управленски срещи 🢒

Отворени курсове
Индустрия 🢒

Професионални квалификации
Стратегическо планиране 🢒

Отворени курсове
Бизнес планиране 🢒

Отворени курсове